Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lương

Phó hiệu trưởng 1: Nguyễn Thị Thanh Xuân

Phó hiệu trưởng 2: Nguyễn Thị Tới

Tổ mẫu giáo 

Khối 3 tuổiKhối 4 tuổiKhối 5 tuổi
Nguyễn Thị MaiVũ Thị LànPhạm Thị Uy
Đỗ Thị LyPhạm Thị ThuPhạm Thị Hằng
Nguyễn Thị Lan PhượngNguyễn Thị MỹPhạm Thị Huyền
Lê Thị DinhVũ Thị MâyLê Thị Thương
Bùi Thị Kim AnhNguyễn Thị HiềnNguyễn Thị Thu Hằng
Nguyễn Thị Trâm  

Phạm Thị Toan

Nguyễn Thị Nhung

Tổ Nhà trẻ

Nhóm 25-36 thángNhóm 13 - 24 tháng
Phạm Thị ĐảmChu Thị Xoan
Nguyễn Thị Lành 
Lại Thị Dung 
  

Nguyễn Thị Thùy